EHLİYET ALMA ŞARTLARI

  1. Sabıka Kaydı:

Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 76. Maddesinde diğer yasal hükümlere gönderme yapılarak hangi suçları işleyen kişilerin sürücü olamayacaklarına işaret edilmiştir.

Bu hükümler:

T.C.K.nın 188, 190 ve 191 maddelerinde belirtilen suçları işlememek. (Bu suçları işleyenler ehliyet alamaz)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4. maddesinin yedinci fıkrasındaki suçları işlememek. (Bu suçları işleyenler alamaz)

Ateşli Silahlar ve Bıçakçılık ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12. maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarda sayılan suçlardan hüküm giymemek. (Bu suçları işleyenler alamaz)

ESKİ KANUN :Türk Ceza Kanununun 403, 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri,6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmak, YENİ KANUN : > 5237 / 188, 190, 191 > 2918 / 119 > 4926 / 6

  1. Sağlık Raporu:

Sürücü belgesi almak isteyen bir sürücü adayı kursa kaydolurken sağlık raporu ibraz etmek zorundadır.

Yeni yasaya göre tek gözü görmeyenler diğer gözü 10/10 görüyor ise A, B ve F sınıfı sürücü belgesi alabilmektedir. Sağlık raporunun mutlaka sertifika alınan ilde faaliyet gösteren yetkili bir sağlık biriminden alınması gerekmektedir.

  1. Eğitim

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin (b) bendinde öngörülen A1, A2, A, B, C ve D sınıfı sürücü belgesi alacak olanlarda aranan en az İlkokul mezunu olmaları yeterli sayılır.

Aşağıdaki eğitim belgeleri olanlar ehliyet alabilirler :

– İlkokul mezunu veya orta terk olanlar,

– İlköğretim mezunu olanlar,

– Lise mezunu veya öğrencisi olanlar,

– Üniversite mezun veya öğrencisi olanlar.

  1. Yaş

Ehliyet almanın yaş şartında her sürücü belgesinin yaş şartı farklıdır. Örneğin. 2017 yılında yürürlükte olan yönetmeliğe göre ehliyet sınıflarında istenen yaş şartları şöyledir:

M, A1 ve B1 ehliyet sınıfları için 16 yaşını tamamlamak,

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını tamamlamak,

A ehliyet sınıfları için 20 yaşını tamamlamak, Gücü 15 kilovatı aşan üç tekerli motorsiklet ehliyetleri için 21 yaşını tamamlamak,

C, CE, D1 ve D1E ehliyet sınıfları için 21 yaşını tamamlamak,

D ve DE ehliyet sınıfları için 24 yaşını tamamlamak

  1. Deneyim

Bazı sürücü belgeleri için herhangi bir deneyim şartı aranmazken, bazı sürücü sınıfları için deneyim şartı aranmaktadır. Sürücü belgesi almak için deneyim şartları ilgili yönetmeliğin 76. Maddesinde her sürücü sertifika türlerine göre aşağıda ki gibi belirtilmiştir.

A sınıfı ehliyet belgesi almak isteyen kişilerin en az iki yıllık A2 sınıfı ehliyet belgesine sahip olmaları,

Not: A sınıfı ehliyeti alacak kişi 24 yaşını tamamlamış ise deneyim şartı aranmaz. Diğer şartları tamamlaması halinde sürücü belgesi alabilir.

C1, C, D1 ve D sınıfı ehliyet belgesi almak isteyen kişilerin en az B sınıfı ehliyet belgesine sahip olmaları,

BE sınıfı ehliyet belgesi almak isteyen kişilerin kişilerin B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları,

CE sınıfı ehliyet belgesi almak isteyen kişilerin C sınıfı ehliyete sahip olmaları,

C1E sınıfı ehliyet belgesi almak isteyen kişilerin C1 sınıfı ehliyete sahip olmaları,

DE sınıfı ehliyet belgesi almak isteyen kişilerin D sınıfı ehliyete sahip olmaları,

D1E sınıfı ehliyet belgesi almak isteyen kişilerin D1 sınıfı ehliyete sahip olmaları şarttır.